۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸

طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای تحت وب آرشیوان
مکانیزاسیون اسناد و مدارک

 • نرم افزار اتوماسیون اداری آرشیوان

  اتوماسیون اداری
  تعریف گردش اسناد به تعداد و ساختار دلخواه - دبیرخانه متمرکز و غیر متمرکز - استفاده از پروتکل ECE

 • نرم افزار اتوماسیون فنی آرشیوان

  اتوماسیون فنی
  قابلیت اتصال و گردش اسناد آرشیو شده و کنترل و جابجایی اطلاعات بر اساس ساختار های داینامیک

 • نرم افزار آرشیو الکترونیکی اسناد آرشیوان

  آرشیو و مدیریت الکترونیکی اسناد
  آرشیو و مدیریت کلیه اسناد بدون محدودیت در نوع سند توانایی ذخیره، مدیریت و کنترل انواع مستندات به همراه بخش امانات

 • نرم افزار مدیریت مستندات پروژه آرشیوان

  مدیریت مستندات پروژه ها
  دسته بندی پروژه ها و زیر پروژه ها - ارسال و دریافت پروژه ها به گروه های کاری - ورودی و خروجی از داده ها در فرمت های مختلف

 • نرم افزار مدیریت مستندات فنی آرشیوان

  مدیریت مستندات فنی
  آرشیو و مدیریت کلیه مراحل تولید سند ، نقشه و نگارش های آنها Check in- Check out - Approve - Versioning

 • نرم افزار مدیریت امور قراردادهای آرشیوان

  مدیریت امور قراردادها
  مدیریت اطلاعات قراردادها ، پرداخت ها - صورت وضعیت ها و همه فرآیند های لازم برای انجام و خاتمه قراردادها

 • نرم افزار گزارش ساز آرشیوان

  ابزار ساخت گزارش
  گزارش های ماتریسی - گزارش های تجمعی - قابلیت استفاده آسان - قابلیت اتصال به همه پایگاه داده ها از قبیل
  Sql Server-Oracle-My Sql-FoxPro-Access-DB2-Postgre

Lates News