۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸

امضای اتوماتیک الکترونیکی


با توجه به هدف نهایی عدم نیاز به کاغذ - Paperless - در سیستم های اتوماسیون اداری و فنی و با توجه به محدودیتی که در Word 2007 در سیستم عامل Windows XP برای استفاده از قلم نوری هست گروه آراشیوان امضای الکترونیکی را به صورت اتوماتیک بدون محدودیت در Version های مختلف Microsoft Word در سیستم اتوماسیون تعبیه کرده است.

Electronic Signature 1
Electronic Signature 2
Electronic Signature 3