۰۲۱ - ۸۸۰۵۳۲۷۷ - ۸

آخرین خبرها


افتا

عقد قرارداد با آزمایشگاه آزمون و ارزیابی دانشگاه صنعتی شریف جهت دریافت گواهی افتا

در تاریخ 1399/04/25 نرم افزار آرشیوان- آرشیو الکترونیکی اسناد (EDMS) با شماره پیگیری A99-017-01 توسط آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه و امنیت دانشگاه صنعتی شریف، پذیرش شده تا در مرحله فرآیند آزمون افتا قرارگیرد.


گواهی سلامت

اخذ گواهی سلامت نرم افزار آرشیوان - اتوماسیون اداری تحت وب

گواهی موقت تائید و ثبت نرم افزار اتوماسیون اداری آرشیوان - تحت وب بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، مصوب مجلس شورای اسلامی به شماره 300210 در تاریخ 1393/3/7 توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور صادر گردید.

قرارداد مکانیزاسیون آرشیو فنی خطوط لوله و مخابرات

قرارداد مکانیزاسیون آرشیو فنی کتابخانه مدیریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منعقد شد

قرارداد مکانیزاسیون آرشیو فنی کتابخانه مدیریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در تاریخ 93/2/6 به امضاء طرفین قرارداد رسید...

Arshivan Project Scheduling

امکان جدید نرم افزار آرشیوان: زمانبندی فعالیت‌های پروژه PDM

سیستم مدیریت مستندات پروژه جهت نگهداری و آرشیو کلیه مستندات و فایلهای مربوط به پروژه تهیه شده است . جهت ارتقا این سیستم ، مدیریت فعالیت های مختص هر پروژه نیز در سیستم در نظر گرفته شد...

Arshivan Email Destribution

امکان جدید نرم افزار آرشیوان: سرویس توزیع Email

این سرویس جهت توزیع اتوماتیک Email های همه کاربران است.Email های اداری که در pop3 server های مختص اداره ها و شرکت ها تعریف می شوند معمولاً دارای استفاده کاری می باشند و نامه های رسمی بین سازمان های مختلف در آنها رد و بدل می شود. در سیستم اتوماسیون ...

Arshivan Electronic Signature

امکان جدید نرم افزار آرشیوان: امضای اتوماتیک الکترونیکی

با توجه به هدف نهایی عدم نیاز به کاغذ - Paperless - در سیستم های اتوماسیون اداری و فنی و با توجه به محدودیتی که در Word 2007 در سیستم عامل Windows XP برای استفاده از قلم نوری هست گروه آراشیوان امضای الکترونیکی را به صورت اتوماتیک بدون محدودیت در Version های مختلف Microsoft Word در سیستم اتوماسیون تعبیه کرده است...

پروتکل ECE

امکان جدید نرم افزار آرشیوان: استفاده از پروتکل ECE

این پروتکل که اطلاعات کامل و مستند آن را می توان در آدرس http://www.ECEP.IR دید جهت ارتباط بین اتوماسیون های مختلف تهیه شده است...