نرم افزار گزارش ساز

نرم‌افزار گزارش‌ساز، با هدف مستقل نمودن کاربران از تولیدکنندگان سیستم‌های نرم‌افزاری، در تهیه و طراحی انواع گزارش‌های مورد نیاز از سیستم‌های اطلاعاتی، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

اهداف نرم افزار

 • نرم‌افزار گزارش‌ساز، با هدف مستقل نمودن کاربران از تولیدکنندگان سیستم‌های نرم‌افزاری، در تهیه و طراحی انواع گزارش‌های مورد نیاز خود از سیستم‌های اطلاعاتی، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
 • ارتباط با پایگاه داده‌های مختلف مانند : Oracle ، SQL Server ، ACCESS و MySQL … که این اتصال با ابزارهای wizard انجام پذیر است.
 • ابزار Crystal Report Viewer جهت تسریع در نمایش گزارش ها و امکاناتی که این ابزار در اختیار می گذارد
 • عدم محدویت استفاده‌کنندگان در تهیه انواع گزارش‌های مورد نیاز
 • تهیه گزارش های متنوع بسته به نظر هر کاربر و دسترسی کاربر به فیلدها و داده ها
 • نرم افزار کاملاتحت Web است.
 • سهولت پیاده‌سازی آن در ادارات و سازمان‌ها و دسترسی به سیستم در هر جا که امکان استفاده از اینترنت وجود دارد
 • عدم نیاز به دانش بالای نرم افزاری برای کاربران سیستم
 • ذخیره و بازیابی و نمایش سریع گزارش ها
 • سطوح دسترسی‌ مربوط به هر کاربر تا کوچکترین بخش جداول (فیلدها)
 • نمایش گزارش‌ها به صورت نمودارهای گوناگون مانند نمودار میله ای‌، نمودار انباشته‌ و غیره که تغییرات در نمودار ها به صورت کامل در اختیار کاربران می باشد.
 • امکان طراحی فرمت گزارش نهایی بصورت دلخواه
 • تهیه خروجی بصورت PDF ، DOC، RTF ، XLS و XML
 • اتصال به نرم افزار مدیریت گردش اسناد و ارسال گزارش به سایر کاربران
 • امکان ایجاد گزارش بصورت کلی و استفاده بصورت عمومی برای کاربران
 • امکان ساخت فیلد های محاسباتی- Formula – در گزارش ها جهت کارهای آماری – محاسباتی بر اطلاعات
 • ساخت گزارش های ماتریسی 18 – ساخت گزارش های تجمعی
 • امکان ساخت Style گزارش ها، اعمال فونت و اندازه های دلخواه همچنین رنگهای متنوع و ذخیره و بازیابی آنها
 • امکان اضافه کردن موضوع های اضافه – Extra Caption – و اتصال فیلدهای مختلف با استفاده از این موضوع ها
 • تنظیم صفحه گزارش برای کاغذهای مختلف A3 ، A4 و به صورت های Landscape , portrait

امکانات نرم افزار

 • مدیریت مستندات پروژه امکان معرفی پروژه‌ها و زیر پروژه های آن بصورت نامحدود امکان تقسیم هر پروژه به تعدادی زیر پروژه توسط هر کاربر به دلخواه
 • ابزار Crystal Report Viewer جهت تسریع در نمایش گزارش ها و امکاناتی که این ابزار در اختیار می گذارد.
 • ارتباط با پایگاه داده‌های مختلف مانند : Oracle ، SQL Server ، ACCESS و MySQL … که این اتصال با ابزارهای wizard انجام پذیر است.
 • عدم محدویت استفاده‌کنندگان در تهیه انواع گزارش‌های مورد نیاز عدم نیاز به دانش بالای نرم افزاری برای کاربران سیستم
 • امکان ساخت Style گزارش ها، اعمال فونت و اندازه های دلخواه همچنین رنگهای متنوع و ذخیره و بازیابی آنها
 • نمایش گزارش‌ها به صورت نمودارهای گوناگون مانند نمودار میله ای‌، نمودار انباشته‌ و غیره که تغییرات در نمودارها به صورت کامل در اختیار کاربران می باشد.
 • ساخت گزارش های تجمعی
 • ساخت گزارش های ماتریسی
 • امکان ساخت فیلد های محاسباتی- Formula – در گزارش ها جهت کارهای آماری – محاسباتی بر اطلاعات
 • تهیه خروجی بصورت PDF ، DOC، RTF ، XLS و XML

امکانات فنی سیستم

 • استفاده از Microsoft .Net Framework
 • پایگاه اطلاعاتی MS SQL Server 2005
 • امکان گرفتن نسخه های پشتیبانی از اطلاعات به صورت روزانه ,هفتگی و ماهیانه در ساعات قابل تعریف از شبانه روز و امکان بازیابی آن ها
 • قفل سخت افزاری مرکزی بر روی سرور
 • در دسترس بودن سیستم از طریق شبکه و اینترنت و سهولت در بازیابی اطلاعات
 • کنترل دسترسی کاربران به اطلاعات و امکان محدود سازی اعمال تغییرات
 • محدود کردن عملیات به صورت کلی یا موارد خاص
 • مشاهده کاربران حاضر در سیستم و توانایی خارج نمودن آنها توسط سیستم

خدمات , پشتیبانی و آموزش

 • کلاس و دوره های آموزشی
 • راهنمای فنی (Technical Reference)
 • کتاب راهنما (User Manual)
 • نصب و راه اندازی کامل توسط پرسنل شرکت
 • ارائه نسخه جدید به مشتریان
 • امکان اعزام کارشناس برای رفع اشکال سیستم و آموزش کارکنان
 • امکان اشکال زدایی برنامه در هر لحظه به صورت Online
 • شش ماه گارانتی
 • انعقاد قرارداد پشتیبانی فنی سالیانه پس از اتمام دوره گارانتی