مدیریت مستندات فنی

نرم افزار مدیریت مستندات فنی(TDM) قابلیت آرشیو، مدیریت و کنترل انواع نقشه های فنی در قالب پروژه های مختلف را دارا می باشد. توانایی برجسته این نرم افزار در کنترل کلیه مراحل بررسی، تایید و بازنگری یک نقشه و نگهداری نگارش های مختلف نقشه های DWG و Xrefs می باشد

اهداف نرم افزار

 • امکان تعریف انواع پروژه به همراه بخش های مرتبط ثبت نقشه به همراه مشخصات کامل و پیوستهای مربوط به هر پروژه
 • ثبت نقشه های مرجع (Xref) مرتبط به نقشه های اصلی
 • کنترل و نگهداری از کلیه اطلاعات موجود در مراحل بررسی، تایید و بازنگری نقشه
 • جستجو و بازیابی اطلاعات و گزارش گیری
 • تهیه گزارش از کلیه تغییرات اعمال شده بر روی نقشه در هر مرحله
 • کنترل چرخه هر نقشه پس از هر بازنگری
 • آرشیو و گزارش گیری از کلیه نگارش های یک نقشه در طول یک پروژه

امکانات نرم افزار

 • تعریف انواع پروژه همراه بخش ها و زیر بخشها و ثبت کامل جزئیات ثبت نقشه (DWG) هر بخش همراه با مشخصات کامل و پیوستها
 • ثبت نقشه های مرجع (Xref) مربوط به نقشه های اصلی همراه با مشخصات کامل و پیوستها
 • امکان ثبت نقشه های مرجع عمومی برای استفاده کلیه کاربران
 • امکان جستجو بر روی کلیه فیلدهای موجود کنترل کلیه مراحل بررسی، تایید و بازنگری یک نقشه
 • تهیه گزارش کامل از لحظه ثبت یک نقشه تا مرحله بازنگری کنترل چرخه هر نقشه پس از هر بازنگری
 • تعریف انواع نقشه، نگارش، مقیاس و وضعیت بر اساس نیاز سازمان آرشیو و گزارش گیری از کلیه نگارش های یک نقشه در طول یک پروژه
 • قابلیت تصویربرداری (Scan) مستندات ارتباط با مدیریت گردش اسناد برای انتقال نقشه به واحد های مرتبط تعریف و تعیین سطوح دسترسی کاربران بر روی داده ها

مشخصات فنی سیستم

 • معماری ASP.Net
 • پایگاه اطلاعاتی MS SQL Server 2005
 • امکان گرفتن نسخه های پشتیبانی از اطلاعات به صورت روزانه ,هفتگی و ماهیانه در ساعات قابل تعریف از شبانه روز و امکان بازیابی آن ها
 • قفل سخت افزاری مرکزی بر روی سرور
 • در دسترس بودن سیستم از طریق شبکه و اینترنت و سهولت در بازیابی اطلاعات
 • کنترل دسترسی کاربران به اطلاعات و امکان محدود سازی اعمال تغییرات
 • محدود کردن عملیات به صورت کلی یا موارد خاص

خدمات، پشتیبانی و آموزش

 • کلاس و دوره های آموزشی
 • راهنمای فنی (Technical Reference
 • کتاب راهنما (User Manual)
 • نصب و راه اندازی کامل توسط پرسنل شرکت
 • ارائه نسخه جدید به مشتریان
 • امکان اعزام کارشناس برای رفع اشکال سیستم و آموزش کارکنان
 • امکان اشکال زدایی برنامه در هر لحظه به صورت Online
 • شش ماه گارانتی
 • انعقاد قرارداد پشتیبانی فنی سالیانه پس از اتمام دوره گارانتی